Z życia Grupy PIAST.NET…

Nowoczesne systemy IT w opiece zdrowotnej – architektura, technologie i funkcjonalność

Abstract

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stanęły przed nowymi poważnymi wyzwaniami. Starzejące się społeczeństwa, gwałtowny wzrost liczby przewlekle chorych, a także gigantyczne koszty opieki zdrowotnej wymuszają zmiany w sposobie świadczenia usług medycznych. Jak przystało na XXI wiek, możemy oczekiwać, że zmiany te będą bazować na nowoczesnych technologiach i zaawansowanych systemach IT. Dzisiejsze technologie pomagają w podejmowaniu decyzji odnośnie stanu zdrowia pacjentów, komunikacji lekarz- pacjent, wymianie danych pomiędzy placówkami medycznymi, oraz zachęcają pacjentów do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Gościem specjalnym będzie przedstawiciel firmy współpracującej z naszym kołem – Szymon Zyśko, architekt oprogramowania w Silicon & Software Systems (www.s3group.com). Szymon opowie o architekturze i budowie systemów informatycznych stosowanych w telemedycynie oraz o możliwościach komercyjnej współpracy dla studentów.  W prezentacji przedstawione zostaną dwie dynamicznie rozwijające się dziedziny opieki zdrowotnej i wspomagające je systemy IT:

  • TeleZdrowie – systemy przeznaczone do monitorowania osób przewlekle chorych
  • TeleOpieka – systemy czuwające nad bezpieczeństwem seniorów

Prezentacja skupi się na przedstawieniu przykładowej architektury takich systemów, a także technologii używanych przy ich tworzeniu.

Czas i miejsce:

środa  16.03.2011 godzina 19:00, budynek D1 s.30

Serdecznie zapraszamy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: